Regulamin

Regulamin przekazywania bibliotekom i innym instytucjom zbędnych druków i materiałów.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska oferuje druki i materiały zbędne:

1) bezpłatnie zainteresowanym bibliotekom i instytucjom,

2) odpłatnie pozostałym podmiotom, w tym osobom prawnym i fizycznym.

 

I. Wykaz oferowanych materiałów składa się z:

a. druków zwartych

b. wydawnictw ciągłych.

 

II. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

III. Realizacja następuje wg kolejności zgłoszeń.

IV. Każda pozycja pozostaje w obiegu przez okres 6 miesięcy od daty jej umieszczenia na liście.

V. Należność za zamawiane druki i materiały zbędne zainteresowany uiszcza przed odbiorem zamówienia, na rachunek bankowy Biblioteki.

VI. Koszt przesyłki pokrywa zamawiający.